[Trans fic] The Cool vs The Pretty – Yunjae

FOREWORD

Chap 1Chap 2Chap 3Chap 4Chap 5 – Chap 6 – Chap 7

Pass : Tên tiếng anh của TaeYang ( Big Bang ), 5 chữ cái, viết liền, ko viết hoa.

 1. #1 by saudomatcan on December 22, 2011 - 3:23 pm

  bạn ơi mình đọc fic của bạn một thời gian rồi fic rất hay
  nhanh ra chap mới nhé
  mà mình hỏi cái này hơi ngoài lề một tí co thể gửi cho mình cái ảnh hình nền trang 
  word press của bạn được không?
  mình mãi mà không có ảnh khổ to
  giúp mình nhé, năn nỉ mà ,mình tìm mãi mà không có
  có gì bạn cứ liên lạc với mình qua mail nhé:saudomatcan@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: